Doprava tovaru

Doprava tovaru

Dodávka objednaného tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Doba dodania prepravnou spoločnosťou je nasledujúci pracovný deň na Slovensku a 3 pracovné dni do Českej republiky.

Dodávka objednaného tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Doba dodania prepravnou spoločnosťou je nasledujúci pracovný deň na Slovensku a 3 pracovné dni do Českej republiky.

Telefóny kontakt, ktorý zadávate pri objednávaní je potrebný aby sa vedel kuriér s vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru. Taktiež odporúčame uviesť adresu, na ktorej sa cez deň zdržujete, nakoľko prepravná spoločnosť vykonáva donášku spravidla počas bežného pracovného času.

Poplatky za dopravu – spôsob dodania – ceny

Pri objednávke nad 100 € s DPH neúčtujeme poplatky za dopravu. 

  • Kuriérskou službou pri objednávke do 100,00 € s DPH poštovné 4,50 €
  • Kuriérskou službou pri objednávke nad 100,00 € s DPH poštovné ZADARMO
  • Cena za dobierku je 0,50 € bez ohľadu na výšku objednávky

Tovar posielame výlučne kuriérskou spoločnosťou UPS (slovak parcel service).

Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20 % DPH.

Miesto odberu a spôsob dodania sú stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje návod na používanie výrobku, záručný list a daňový doklad. Ak sa kupujúci rozhodne pre zrušenie objednávky, je potrebné nás v tejto veci bezodkladne informovať.


Objednávka   Zabalenie   Špedícia   Doručenie
obj6.jpg obj6.jpg obj6.jpg

PREVZATIE ZÁSIELKY

Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr.bude roztrhnutý,rozlepený a pod.),tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou (do dokladu o prevzatí tovaru uvediete poznámku “PREBERÁM S VÝHRADOU”). V prípade,že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite, následne ho rozbaľte a prekontrolujte. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku , spíšte s prepravcom “ZÁPIS O ŠKODE” + doplniť poznámku “PREBERÁM S VÝHRADOU” alebo nás neodkladne informujte.
Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. O celej situácii nás informujte.

V prípade, že zistíte výrobnú vadu po rozbalení zásielky, ktorej obal bol neporušený, ihneď nás kontaktujte na tel: 0907224135, alebo email: info@cykloagent.sk, je toto riešené ako reklamácia. Reklamovaný tovar od Vás odvezieme v dohodnutý termín na reklamáciu. Následne ich na naše náklady pošleme späť na Vašu adresu. Pri reklamácii je nutné postupovať presne podľa reklamačného poriadku.